Βραβεία και Μελέτες

Βραβεία enna cylce

Χάλκινο βραβείο iDERMO.com Καλύτερα καλλυντικά προϊόντα

Delta de plata 2018 για τον καλύτερο βιομηχανικό σχεδιασμό από την enna

Μελέτες enna cycle

 • Δοκιμή τοξικότητας.
 • Δοκιμή υπερευαισθησίας.
 • Μελέτη που πιστοποιεί την απουσία φθαλικών αλάτων, μετάλλων και δισφαινόλης-Α
 • Πρωτόκολλο διάρκειας ζωής του κυπέλλου περιόδου.
 • Δοκιμή σταθερότητας.
 • Δοκιμή αποστείρωσης και χρήση του κυπέλλου περιόδου.
 • Δοκιμή ανοχής.
 • Δοκιμή ερεθισμού.

Μελέτες enna Pelvic Ball

 • Μελέτη που πιστοποιεί την απουσία φθαλικών αλάτων, μετάλλων και δισφαινόλης-Α
 • Δοκιμή για μικροβιολογική χρήση.
 • Δοκιμή ανοχής.
 • Δοκιμή ερεθισμού.

Μελέτες enna urine

 • Αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα του Enna urine στη θεραπεία της υπερδραστήριας ουροδόχου κύστης στις γυναίκες.
 • Αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα του Enna urine στη θεραπεία της γυναικείας ακράτειας ούρων από προσπάθεια».