Βραβεία και αναγνωρίσεις

Στην EcareYou, εργαζόμαστε για να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες και να επιτύχουμε την υπεροχή. Για τον λόγο αυτό, ακολουθήσαμε τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και καταφέραμε να λάβουμε την πιστοποίηση ISO13485:2016. Ακολουθώντας αυτά τα πρότυπα, δεσμευόμαστε να ικανοποιούμε με τις υπηρεσίες μας τις απαιτήσεις ποιότητας του πελάτη.

Επιπλέον, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) μας έχει χορηγήσει έγκριση (FDA-Approval) για τη διανομή των προϊόντων enna στις ΗΠΑ. Η έγκριση του FDA επικυρώνει και αναγνωρίζει ότι τα προϊόντα μας έχουν περάσει τους απαραίτητους υγειονομικούς ελέγχους και ότι έχουν διεξαχθεί μελέτες για την επικύρωση της αποτελεσματικότητάς τους.

Βραβεία enna cylce

Χάλκινο βραβείο iDERMO.com Καλύτερα καλλυντικά προϊόντα

Delta de plata 2018 για τον καλύτερο βιομηχανικό σχεδιασμό από την enna

Μελέτες enna cycle

 • Δοκιμή τοξικότητας.
 • Δοκιμή υπερευαισθησίας.
 • Μελέτη που πιστοποιεί την απουσία φθαλικών αλάτων, μετάλλων και δισφαινόλης-Α
 • Πρωτόκολλο διάρκειας ζωής του κυπέλλου περιόδου.
 • Δοκιμή σταθερότητας.
 • Δοκιμή αποστείρωσης και χρήση του κυπέλλου περιόδου.
 • Δοκιμή ανοχής.
 • Δοκιμή ερεθισμού.

Μελέτες enna Pelvic Ball

 • Μελέτη που πιστοποιεί την απουσία φθαλικών αλάτων, μετάλλων και δισφαινόλης-Α
 • Δοκιμή για μικροβιολογική χρήση.
 • Δοκιμή ανοχής.
 • Δοκιμή ερεθισμού.

Μελέτες enna urine

 • Αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα του Enna urine στη θεραπεία της υπερδραστήριας ουροδόχου κύστης στις γυναίκες.
 • Αποτελεσματικότητα και ανεκτικότητα του Enna urine στη θεραπεία της γυναικείας ακράτειας ούρων από προσπάθεια».