Στην EcareYou, εργαζόμαστε για να προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες και να επιτύχουμε την υπεροχή. Για τον λόγο αυτό, ακολουθήσαμε τα πρότυπα του Διεθνούς Οργανισμού Τυποποίησης (ISO) και καταφέραμε να λάβουμε την πιστοποίηση ISO13485:2016. Ακολουθώντας αυτά τα πρότυπα, δεσμευόμαστε να ικανοποιούμε με τις υπηρεσίες μας τις απαιτήσεις ποιότητας του πελάτη.

Επιπλέον, ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) μας έχει χορηγήσει έγκριση (FDA-Approval) για τη διανομή των προϊόντων enna στις ΗΠΑ. Η έγκριση του FDA επικυρώνει και αναγνωρίζει ότι τα προϊόντα μας έχουν περάσει τους απαραίτητους υγειονομικούς ελέγχους και ότι έχουν διεξαχθεί μελέτες για την επικύρωση της αποτελεσματικότητάς τους.

Βραβεία και αναγνωρίσεις